Prima pagină

Listă taxe consulare

LISTA TAXELOR CONSULARE

stabilite în baza Legii nr. 198/2008 cu modificările şcompletările ulterioare

 

 

A. DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE

1. Eliberare pașaport simplu – 100 euro

2. Eliberare pașaport temporar – 80 euro

3. Eliberare pașaport CRDS – adult / minor – 100 euro; taxa pentru traducerea declaraţiei de pierdere a cărţii de identitate, efectuată la consulat  50 euro/ document

4. Eliberare titlu de călătorie  65 euro

 

B. VIZE - VISTI

Pentru cetăţenii statelor cu care UE a încheiat acorduri de facilitare a eliberării vizelor (Federaţia Rusă, Ucraina, Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina şi Republica Muntenegru) se aplică taxele convenite prin acordurile respective (după caz 35 eurosau/oppure 70 euro in emergenza).

Pentru cetăţenii Republicii Moldova, vizele se acordă gratuit, până la aderarea României la spaţiul Schengen.

Pentru cetăţenii Republicii Serbia şi cetăţenii Republicii Macedonia, titulari de paşapoarte care nu sunt biometrice, vizele se acordă gratuit, până la aderarea României la spaţiul Schengen.

De la data la care România va adera la Spaţiul Schengen, se va aplica integral Codul Comunitar de Vize, iar dispoziţiile referitoare la vizele de tranzit şi vizele colective vor deveni inaplicabile.

1. Viză tranzit / tranzit aeroportuar / transito e transito aeroporo  60 euro

2. Viză de scurtă şedere / visto corto soggiorno  60 euro

3. Viză de lungă şedere / visto lungo soggiorno  120 euro

4. Pentru cetățenii extracomunitari membrii de familie ai cetățenilor unui stat membru al Uniunii Europene - per i cittadini di un paese terzo familiari dei cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea - gratuit/o.

 

C. SERVICII NOTARIALE

1. Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris indiferent de natura acestuia – 60 euro 

NotăPentru fiecare exemplar în plus se încasează taxa de 10 euro

2. Redactarea și autentificarea declarațiilor de consimțământ necesare la trecerea minorului neînsoțit de părinți sau doar de unul dintre aceștia la frontieră – 60 euro. Notă: Pentru fiecare exemplar în plus se încasează taxa de 10 euro

3. Legalizarea semnăturii traducătorului  60 euro

4. Legalizarea sigiliului şi semnăturii MAE de pe actele eliberate de autorităţile române, inclusiv de pe declaraţiile de chemare, darea de dată certă, pentru fiecare act  50 euro

5. Legalizarea unei copii de pe înscrisuri – 30 euro

6. Legalizarea sigiliilor şi semnăturilor de pe actele eliberate de autorităţile străine, care urmează să producă efecte în România – 50 euro

7. Legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor competente străine de pe certificatele de origine a mărfurilor a facturilor comerciale şi de pe orice documente cerute de exportul mărfurilor din şîn România, în funcţie de valoarea mărfurilor, de fiecare exemplar:

Pt. valori de până la 50.000 euro 320 euro

Pt. valori între 50.001 - 100.000 euro 620 euro

Pt. valori între 100.001 - 500.000 euro 920 euro

Pt. valori între 500.001 - 1.000.000 euro 1.520 euro

Pt. valori peste 1.000.000 euro 3.520 euro plus 0,1% din valoare

8. Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, pentru documentele de o pagină - 30 euro + 10 euro fiecare pagină în plus

9. Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, document de o pagină - 50 euro

Note:

· Pentru fiecare pagină în plus se adaugă 30 euro

· În situaţia în care se impune certificarea conformităţii cu originalul în limba din care s-a efectuat traducerea, pentru aceasta se percepe în plus taxa aferentă, respectiv 20 euro (total 70 de euro).

10. Certificarea conformităţii cu originalul în limba din care s-a efectuat traducerea 40 euro (când traducerea nu este efectuată de Consulat);

11. Certificarea unor fapte constatate personal de funcţionarul consular 40 euro

12. Eliberarea unui certificat de cutumă („autorizația de căsătorie”) – 50 euro, la care de adaugă legalizarea declaraţiei privitoare la starea civilă (50 euro) şi traducerea legalizată a certificatului de naştere (70 euro), în total 170 euro

13. Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă - 50 euro

14. Prelungirea valabilităţii actelor de convenţie ale navelor - 50 euro

15. Înregistrarea şi vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord şi a jurnalului de maşini - 50 euro

16. Eliberarea permisului provizoriu de naţionalitate, pentru navele construite în străinătate, achiziţionate sau cărora li se schimbă clasa - 320 euro

 

D. SERVICII DE STARE CIVILĂ

1. Încheierea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare între cetăţeni români - 95 euro

2. Încheierea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare între un cetăţean român şi un cetăţean străin -135 euro

3 (a). Pentru înscrierea certificatelor de naştere / căsătorie eliberate de autorităţile slovene în registrele de stare civilă româneşti, în termen de până la 6 luni de la data nașterii / căsătoriei - dacă este prezentat extrasul actului de stare civilă sloven în model internațional (plurilingue) sau traducerea certificatului de stare civilă sloven în eliberat de autoritățile slovene în limba slovenă efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România şi legalizată deja de un notar public din România sau de alt oficiu consular al României - 110 euro;

3 (b). Pentru înscrierea certificatelor de naştere / căsătorie eliberate de autorităţile slovene în registrele de stare civilă româneşti, în termen de până la 6 luni de la data nașterii / căsătoriei - cu prezentarea certificatului de stare civilă sloven în eliberat de autoritățile slovene în limba slovenă, cu traducerea acestuia efectuată la oficiul consular - 155 euro;

4. a) Pentru înscrierea certificatelor de naştere / căsătorie eliberate de autorităţile slovene în registrele de stare civilă româneşti, în termen de peste 6 luni de la data nașterii / căsătoriei - dacă este prezentat extrasul actului de stare civilă sloven în model internațional (plurilingue) sau traducerea certificatului de stare civilă sloven în eliberat de autoritățile slovene în limba slovenă  efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România şi legalizată deja de un notar public din România sau de alt oficiu consular al României – 155 euro

4. b) Pentru înscrierea certificatelor de naştere / căsătorie eliberate de autorităţile slovene în actele de stare civilă româneşti, în termen de peste 6 luni de la data nașterii / căsătoriei- cu prezentarea certificatului de stare civilă sloven în eliberat de autoritățile sloveneîn limba slovenă, cu traducerea acestuia efectuată la oficiul consular - 200 euro

5 . Înregistrarea cererii pentru eliberarea unui duplicat al certificatelor de stare civilă româneşti - 50 euro

6. Înregistrarea cererii pentru apostilarea certificatelor de stare civilă româneşti sau de cazier judiciar - 35 euro

7. Eliberarea extraselor de stare civilă - 35 euro

 

E. SERVICII DIVERSE

1. Înregistrarea cererii pentru redobândirea cetăţeniei române – 65 euro

2. Înregistrarea cererii privind renunţarea la cetăţenia română 605 euro

3. Eliberarea dovezii de cetăţenie  30 euro

4. Procurarea de acte judiciare şi extrajudiciare din ţară sau din străinătate, la cererea persoanelor fizice sau juridice (certifícate de cazier judiciar)  35 euro

5. Primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi  50 euro

6. Înregistrarea cererii pentru verificarea autenticităţii permisului de conducere românesc – 50 euro

7. Alte servicii care nu sunt incluse în prezenta listă 50 euro

 

F. ALTE SERVICII PREGĂTITOARE PENTRU PROCEDURI PREVĂZUTE ÎN LEGI SPECIALE

1. Procurăîn vederea eliberării cărţii de identitate - 60 euro

2. Acte necesare eliberării primei cărţi de identitate pentru minor 14-18 ani – 50 -130 euro, în funcție de documentația anexată dosarului de cerere conform punctului 2) Note.

3. Acte necesare eliberării primei cărţi de identitate dupăîmplinirea vârstei de 18 ani 50 – 150 euro, în funcție de documentația anexată dosarului de cerere conform punctului 2) Note.

 

Note:

· Prima carte de identitate românescă nu se poate obține prin procură.

· La taxa aferentă cererii de eliberare a cărții de identitate se adaugă taxele de legalizare a copiilor certificatului de naștere, a dovezii de spațiu, a semnăturii traducătorului, a certificatului de căsătorie sau sentinței de divorț sau încredințare a minorului, a actelor de identitate ale părinților sau reprezentantului legal, a declaraţiei unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată, în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului

· Pentru traducerea documentelor necesare pentru completarea dosarului, efectuată la ambasadă, cât și pentru certificarea traducerii, taxa consulară se va percepe separat.

SUMELE AFIȘATE CONȚIN TOATE TAXELE AFERENTE EFECTUĂRII SERVICIILOR CONSULARE, PE CATEGORII, INCLUSIV TAXELE DE URGENȚĂ PENTRU SERVICIILE EFECTUATE ÎN TERMEN DE 48 DE ORE DE LA MOMENTUL ÎNREGISTRĂRII SOLICITĂRII, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 198/2008 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE ȘI ORDINULUI MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE NR. 828/20.05.2010

 

Procedura de restituire a taxelor consulare nedatorate

ANUNȚ ZI NELUCRĂTOARE

20.01.2020

​ ○ Vă informăm că vineri, 24 ianuarie 2020, nu se lucrează cu publicul. …

Lansarea Președinției croate a Consiliului UE

16.01.2020

Miercuri, 16 ianuarie, ambasadorul Anton Niculescu a participat la evenimentul organizat de E.S. Boris Grigić, ambasadorul…

15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale

15.01.2020

Nicolae Iorga: A sărbători pe Eminescu, aceasta cuprinde datoria de a trăi o viaţă ca a lui: viaţa unui om care nu s-a…

Seară românească la Facultatea de Litere din Ljubljana

11.01.2020

Luni, 13 ianuarie 2020, cu prilejul Zilei limbilor romanice (Dan romanske jezike), ambasadorul Anton Niculescu și traducătoarea …