Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Paşaportul simplu electronic

Ce aveţi de făcut dacă aveţi nevoie de un nou paşaport simplu electronic ?

1. Să vă prezentaţi personal

· Trebuie să vă prezentaţi personal la Ambasada României la Ljubljana pentru a solicita obţinerea unui nou paşaport. Nu este necesară o programare pentru a depune cerere de eliberare a unui pașaport.

· Prezenţa solicitantului este obligatorie deoarece sistemul de procesare a paşaportului simplu electronic presupune preluarea electronică a fotografiei, semnăturii şi amprentelor solicitantului.

ATENŢIE! Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate nu confecţionează paşapoarte simple electronice.

Ambasadele şi oficiile consulare ale României transmit datele solicitantului în România, Ministerul Administraţiei şi Internelor, care le verifică, procesează şi confecţionează documentul. Acesta este ulterior transmis ambasadei/ oficiului consular unde a fost depusă cererea, de unde puteţi prelua documentul.
2. Să achitaţi taxele consulare şi contravaloarea blanchetei - sumă totală 100 EURO
· Taxele consulare şi contravaloarea blanchetei se achită la Ambasadă. Ca dovadă a achitării acestora veţi primi o chitanţă.
3. Să depuneţi o cerere pentru obţinerea unui paşaport simplu electronic.
· Formularul de cerere este tipărit de sistemul informatic şi va avea semnătura dumneavoastră olografă.

4. Să depuneţi, împreună cu cererea de obţinere a paşaportului simplu electronic, documente prevăzute de lege în original.

Pentru a verifica DACĂ A SOSIT PAȘAPORTUL dumneavoastră la Ambasadă, clik pe pagina principală pe butonul ”PAȘAPOARTE PRIMITE LA SECȚIA CONSULARĂ” situat pe ecran în dreapta jos.

  

ANUNȚ ZI NELUCRĂTOARE

20.01.2020

​ ○ Vă informăm că vineri, 24 ianuarie 2020, nu se lucrează cu publicul. …

Lansarea Președinției croate a Consiliului UE

16.01.2020

Miercuri, 16 ianuarie, ambasadorul Anton Niculescu a participat la evenimentul organizat de E.S. Boris Grigić, ambasadorul…

15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale

15.01.2020

Nicolae Iorga: A sărbători pe Eminescu, aceasta cuprinde datoria de a trăi o viaţă ca a lui: viaţa unui om care nu s-a…

Seară românească la Facultatea de Litere din Ljubljana

11.01.2020

Luni, 13 ianuarie 2020, cu prilejul Zilei limbilor romanice (Dan romanske jezike), ambasadorul Anton Niculescu și traducătoarea …