Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în străinătate (CRDS adulţi)

Puteţi beneficia de paşaport CRDS dacă sunteţi cetăţean român care are atribuit un Cod Numeric Personal şi dacă :

· aţi dobândit drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, aveţi prelungit succesiv dreptul de şedere , în decurs de un an, pe teritoriul Sloveniei;
· aţi dobândit un drept de şedere pe teritoriul Italiei în scopul reunificării familiale cu o persoană care are domiciliul în Slovenia;
· aţi dobândit drept de lungă şedere sau drept de şedere permanentă;
· aţi dobândit cetăţenia slovenă;
· aveţi drept de muncă în Slovenia;
· sunteţi înscris la o instituţie privată sau publică pentru studii sau formare profesională;

· sunteţi posesorul unui certificat de înregistrare ori al unui document care atestă rezidenţa într-un stat membru UE sau al Spaţiului Economic European.

Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport C.R.D.S. pentru adulţi:

  • Atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă sau orice alt document care atestă dreptul de şedere legală în Slovenia (C.I. slovenă) în original;
  • certificatul de naştere romanesc, in original;
  • certificatul de căsătorie românesc, în original (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei văduvi);
  • sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, în original (pt. cei divorţaţi);
  • certificatul deces romanesc al soţului/soţiei, in original (pt. cei văduvi);
  • paşaportul vechi, în original;
  • buletinele sau cărţile de identitate româneşti, în original (în cazul în care se solicită pentru prima dată acest tip de pasaport);

În cazul declarării furtului/pierderii paşaportului simplu, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţia slovenă. Numai în cazul prierderii se poate da la ambasadă o declaraţie pe propria răspundere prezentând situaţia şi condiţiile în care s-a pierdut documentul respectiv;

În cazul distrugerii paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

NOTA

  • SE RECOMANDĂ CA PERSOANA CĂREIA I SE VA FACE PAȘAPORTUL SĂ FIE ÎMBRACATĂ ÎN PARTEA SUPERIOARĂ A CORPULUI ÎN CULORI ÎNCHISE ȘI/SAU INTENSE, EVITÂNDU-SE CULORILE DESCHISE SAU ÎMBRACAMINTEA ÎN CAROURI SAU CU DUNGI DE CULOARE DESCHISĂ;

 

  • Pentru a verifica DACĂ A SOSIT PAȘAPORTUL dumneavoastră la Consulat, clik pe pagina principală pe butonul ”PAȘAPOARTE PRIMITE LA SECȚIA CONSULARĂ” situat pe ecran în dreapta jos.

Procedura de înregistrare online a alegătorilor români din străinătate

08.08.2019

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat procedura de înregistrare on-line a alegătorilor români care doresc să…

Ziua internațională de comemorare a genocidului romilor

02.08.2019

Ministerul Afacerilor Externe aduce, astăzi, 2 august 2019, un pios omagiu tuturor victimelor de etnie romă care au suferit pe…

Ziua Imnului Național

29.07.2019

Începând cu 1998, în fiecare an, la 29 iulie, este marcată Ziua Imnului Naţional al României, simbol naţional, alături de …

Acțiune de prevenire derulată de Poliția slovenă

19.07.2019

Brigada Rutieră din cadrul Direcției Generale de Poliție avertizează participanții la trafic că, în perioada 22-28 iulie…