Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în străinătate (CRDS minori)

Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport C.R.D.S. pentru minori:

Un minor nu poate avea pasaport simplu electronic cu domiciliul in strainatate (tip CRDS) fara ca, macar unul din parinti sa aiba domiciliul in strainatate sau să depună odată cu minorul cerere pentru eliberarea unui paşaport tip CRDS.

În cazul minorilor, este obligatorie prezenta minorului si a ambilor parinti. Cu toate acestea, în situaţii deosebite, cererile pot fi formulate şi în prezenta doar a unui singur părinte, atunci când acesta este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii.

În cazul în care numele actuale ale parintilor nu coincid cu cele din certificatul de nastere al minorului, va trebui sa prezentati acele documente (certificatul de casatorie, sentinta de divort etc.) din care reiese respectiva schimbare.

Documente necesare:

  • atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă emis de autorităţile slovene având ca titular minorul sau orice alt document care atestă dreptul de şedere legală (ex: certificat de rezidenţă, sau carte de identitate pe numele minorului eliberat de primăria locală, etc.) în original;
  • certificatul de naştere românesc în original;
  • certificatul de căsătorie românesc în original al părinţilor;
  • sentinţa de divorţ emisa de o autoritate judecatoreasca din Romania, rămasă definitiva, in original (in cazul părinţilor divorţaţi), din care sa rezulte cărui părinte i-a fost încredinţat minorul;
  • certificatul de deces românesc al părintelui, în original ( în cazul în care un părinte este decedat);
  • actele de identitate sau paşapoartele părinţilor in original

În cazul declarării furtului/pierderii paşaportului simplu, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie slovenă, sau, numai în cazul piederii documentului anterior, se va da la consulat o declaraţie pe propria răspundere prezentând situaţia şi condiţiile în care s-a pierdut documentul respectiv;

În cazul distrugerii paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului;


NOTĂ

  • SE RECOMANDĂ CA MINORUL CĂRUIA I SE VA FACE PAȘAPORTUL SĂ FIE ÎMBRACAT ÎN PARTEA SUPERIOARĂ ÎN CULORI INCHISE ȘI/SAU INTENSE, EVITÂNDU-SE CULORILE DESCHISE SAU ÎMBRACAMINTEA ÎN CAROURI SAU CU DUNGI DE CULOARE DESCHISĂ;

 

  • Pentru a verifica DACĂ A SOSIT PAȘAPORTUL dumneavoastră la Consulat, clik pe pagina principală pe butonul ”PAȘAPOARTE PRIMITE LA SECȚIA CONSULARĂ” situat pe ecran în dreapta jos.

Procedura de înregistrare online a alegătorilor români din străinătate

08.08.2019

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat procedura de înregistrare on-line a alegătorilor români care doresc să…

Ziua internațională de comemorare a genocidului romilor

02.08.2019

Ministerul Afacerilor Externe aduce, astăzi, 2 august 2019, un pios omagiu tuturor victimelor de etnie romă care au suferit pe…

Ziua Imnului Național

29.07.2019

Începând cu 1998, în fiecare an, la 29 iulie, este marcată Ziua Imnului Naţional al României, simbol naţional, alături de …

Acțiune de prevenire derulată de Poliția slovenă

19.07.2019

Brigada Rutieră din cadrul Direcției Generale de Poliție avertizează participanții la trafic că, în perioada 22-28 iulie…