Promovare şi cooperare economică

Promovarea exporturilor româneşti în Slovenia

Sistemul de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat

Exportul constituie unul din cei mai importanti factori de crestere economica si de dezvoltare a comertului exterior.

 

Sistemul de susţinere si promovare a exportului este reglementat prin OUG 56/20.06.2016 pentru modificarea si completarea OUG nr.120/2008.

Sistemul cuprinde instrumente de susţinere a exportului aliniate la regulile internaţionale in domeniu si la practica altor tari.

 In cadrul Sistemului s-a pus accentul pe :

 • sporirea rolului EXIMBANK in sprijinirea exportului prin alocarea unor fonduri bugetare suplimentare pentru dezvoltarea instrumentelor pe care le are portofoliu si promovarea unor instrumente noi;
 • dezvoltarea programelor de promovare a exporturilor din administrarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat;
 • introducerea Programelor de crestere a competitivitatii produselor industriale si agroalimentare;
 • introducerea restitutiilor la export pentru produse agroalimentare;
 • focalizarea sprijinului statului pe promovarea exportului produselor românesti cu grad ridicat de prelucrare si pentru extinderea exportului pe piete de interes pentru România;

Categoriile de activitati finantate de la bugetul de stat in cadrul programelor prevazute in anexa se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatilor competente.

Sumele aprobate cu această destinaţie în bugetele ordonatorilor principali de credite nu vor putea fi redistribuite în vederea utilizării lor la alte capitole de cheltuieli.

Mecanismele de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat se vor aproba, după caz, prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea autorităţilor competente.

Propunerile de utilizare a sumelor alocate cu aceasta destinatie se vor stabili în sistem bipartit de către ordonatorii principali de credite şi patronatele de ramură, cu acordul Consiliului de Export.

Monitorizarea Sistemului de susţinere si promovare a exportului si armonizarea activitatilor de elaborare si aplicare a strategiei si politicilor de stimulare si promovare a exporturilor cu strategiile si politicile sectoriale se realizeaza de catre Consiliul de Export, înfiinţat prin HG nr. 486/01.04.2004.

 

 Participarea la târguri şi expoziţii internaţionale cu finanţare de la bugetul de stat

 

În baza prevederilor OUG nr. 120/2002, a Hotărârii 296/2007, a Ordinului 1043/2007 şi a Ordinului 455/2016 privind Programul de promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, administrează fondurile de participare a operatorilor economici, sub pavilion naţional, la târguri şi expoziţii internaţionale, în vederea promovării exportului de produse româneşti pe pieţele ţintă.

 

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat suporta, parţial sau total, din fonduri de la bugetul de stat cheltuielile privind participarea la târguri si expoziţii internaţionale, după cum urmează:

 

-  suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul si cazarea pentru un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice,

-  suportarea totala a cheltuielilor privind:

 • transportul, asigurarea si manipularea exponatelor, mostrelor si materialelor publicitare, formalitatile vamale aferente acestora,
 • depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfasurarii actiunii promotionale,
 • elaborarea proiectului de execuţie a standului,
 • închirierea, construirea si/sau amenajarea spaţiului expoziţional, transportul materialelor aferente,
 • cheltuielile generale pe perioada de desfăşurare a acţiunilor promoţionale,
 • cheltuielile de reprezentare si de protocol,
 • cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează si coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramura sau a asociatei profesionale care contribuie la realizare acţiunii respective,
 • cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare si promovare cu caracter economic general si pentru mediatizarea prezentei romaneşti la acţiunile promoţionale,
 • cheltuielile aferente comisionului prevăzut in contractul încheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor naţionale, standurilor specializate  pe produse si mini-expoziţiilor, precum si
 • alte cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea târgurilor si expoziţiilor internaţionale, cu aprobarea ordonatorului de credite.

Programul de participare la târguri şi expoziţii internaţionale, cu finanţare de la bugetul de stat, se elaborează, anual, de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, în colaborare cu structurile asociative cu atribuţii şi activitate în domeniul exportului şi se aprobă de ordonatorul principal de credite, cu acordul Consiliului de Export.

 

 

- INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE "Cerere de înscriere - Declaraţie pe propria răspundere privind participarea la acţiunile din Programul de promovare a exportului, cu finanţare de la bugetul statului, administrat de MMACA"

 

 

În Slovenia, activitatea de promovare a exportului românesc este susţțnută prin intermediul Biroului de Promovare Comercială și Economică (BPCE Ljubljana), care face parte din rețeaua de reprezentare externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

BPCE Ljubljana desfășoară o activitate orientată prioritar pe dezvoltarea schimburilor comerciale bilaterale, în principal a exportului și cooperării economice și pe atragerea de investiții slovene în România.

Relații suplimentare:

 

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Departamentul de Comerț Exterior

Tel: +40 21 401 0514

 

Biroul de Promovare Comercial - Economică - Ljubljana

Smrekarjeva, 33 A – 1107  Ljubljana

Dl. Marius Cristea - consilier economic

Tel/fax: +386 1.505.82.94

E-mail: marius.cristea@dce.gov.ro

 

Românce, absolvente Bled School of Management

06.12.2019

Vineri, 6 decembrie 2019, a avut loc ceremonia de absolvire a cursului Executive MBA, organizat de Școala de Management de la…

Ziua Națională a României

03.12.2019

Luni, 2 decembrie 2019, Ambasada României a organizat recepția dedicată Zilei Naționale a României. La evenimentul…

Degustare de vinuri la Koper

29.11.2019

Vineri, 29 noiembrie a.c., Consulatul Onorific al României de la Koper a organizat o sesiune de degustare de vinuri. Cu această …

Premierea investitorilor străini din Slovenia

28.11.2019

Marius Cristea, consilierul economic al ambasadei, a participat marți, 26 noiembrie 2019, la festivitatea de premiere a celor…