Eliberare documente de identitate şi călătorie

Cartea de identitate

A. CARTE DE IDENTITATE (in cazul expirării, furtului, pierderii, deteriorării, sau schimbării numelui după căsătorie/divorţ)

Documente necesare
1.Paşaportul valabil/Cartea de identitate românească
2. 4 fotografii

În conformitate cu noile reglementări pentru reînnoirea cărţii de identitate, cetăţenii români au la dispoziţie următoarele variante:

 • Reînnoirea cărţii de identitate, prin procură întocmită la oficiul consular.

Aceasta se poate solicita cu maximum 6 luni înainte de expirarea cărţii de identitate/buletinului. Procura se întocmeşte în baza unui document de identitate valabil ( carte de identitate, adeverinţă provizorie de identitate, paşaport electronic simplu/temporar sau titlu de călătorie valabil).

Taxa consulara este de 60 euro.

Deplasarea in Romania în vederea reînnoirii cărţii de identitate.

Deplasarea se va face pe baza unui titlu de călătorie eliberat de oficiul consular.

Taxa consulară pentru titlul de călătorie este de 65 euro.


Important!

Cetăţeanul român care nu mai este în posesia documentului de identitate (urmare a furtului sau pierderii) va prezenta denunţul făcut în faţa autorităţilor slovene, care va trebui tradus şi legalizat, sau va da o declaraţie pe propria răspundere la ambasadă prezentând situaţia şi condiţiile în care a pierdut sau i s-au furat documentele respective.

NOTA:
Documentele sus menţionate vor fi prezentate în original şi două fotocopii
Lipsa unuia dintre documentele mai sus menţionate duce la respingerea solicitării.

 

B. PRIMA CARTE DE IDENTITATE (în cazul în care nu a mai deţinut)

PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

Documente necesare

 • documentul eliberat de autorităţile slovene din care să rezulte motivul întemeiat (boala, situație specială etc.) pentru care nu se poate deplasa în ţară, tradus şi legalizat de secția consulară sau de către un traducator autorizat de către Ministerul Justiţiei din România.
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnata atât de minor, cât si de parinte/reprezentant legal;
 • certificatul de nastere, original şi 2 fotocopii;
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original şi 2 fotocopii;
 • documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi 2 fotocopii;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecatorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi 2 fotocopii;
 • două fotografii mărimea 3/4 cm. având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • chitanta reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - 7 lei;
 • timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezinta la ghiseu, însoțit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana careia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situatia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de parintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, desi a fost încredintat, prin hotarâre judecatorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a parintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului sa fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevazută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului consular, iar în situaţiile în care parintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie sa fie autentificată la notarul public român sau la un alt oficiu consular al României.

NOTA:
Documentele sus menţionate vor fi prezentate în original şi 2 fotocopii din fiecare document.

Persoana care solicita actul de identitate va indica o persoana din Romania care se va prezenta la Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor pe raza caruia solicitantul are domiciliul, pentru achitarea contravalorii taxelor (contravaloare carte de identitate si timbru fiscal). In cazul in care solicitantul nu poate indica o persoana va solicita la Serviciul comunitar numarul contului in care poate plati taxele prin transfer bancar si va depune la dosar chitanta tradusa de un traducator autorizat.

Termen de rezolvare: 3 luni de la data depunerii dosarului


DUPA IMPLINIREA VARSTEI DE 18 ANI

Documente necesare:
-documentul eliberat de autoritatile slovene din care sa rezulte motivul intemeiat (boala) pentru care nu se poate deplasa in tara, tradus de un traducator autorizat si legalizat de Consulat.

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de nastere, original si copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 • declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata ori cu fotografia atasata cererii, apartine solicitantului;
 • fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizata de unitatea de politie de la locul de sau reședință al solicitantului;
 • două fotografii mărimea 3/4 cm. având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - de 7 lei;
 • timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei.

NOTA:
Documentele sus menţionate vor fi prezentate în original şi 2 fotocopii din fiecare document

In situatia in care eliberarea primului act de identitate este solicitata dupa implinirea varstei de 18 ani, persoana care nu se poate deplasa in tara din motive obiective, poate depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal la sediul consulatului

Persoana care solicita actul de identitate va indica o persoana din Romania care se va prezenta la Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor pe raza caruia solicitantul are domiciliul, pentru achitarea contravalorii taxelor prevazute contravaloare carte de identitate si timbru fiscal).

In cazul in care solicitantul nu poate indica o persoana va solicita la Serviciul comunitar numarul contului in care poate plati taxele prin transfer bancar si va depune la dosar chitanta tradusa de un traducator autorizat.

Termen de rezolvare: 3 luni de la data depunerii dosarului

Românce, absolvente Bled School of Management

06.12.2019

Vineri, 6 decembrie 2019, a avut loc ceremonia de absolvire a cursului Executive MBA, organizat de Școala de Management de la…

Ziua Națională a României

03.12.2019

Luni, 2 decembrie 2019, Ambasada României a organizat recepția dedicată Zilei Naționale a României. La evenimentul…

Degustare de vinuri la Koper

29.11.2019

Vineri, 29 noiembrie a.c., Consulatul Onorific al României de la Koper a organizat o sesiune de degustare de vinuri. Cu această …

Premierea investitorilor străini din Slovenia

28.11.2019

Marius Cristea, consilierul economic al ambasadei, a participat marți, 26 noiembrie 2019, la festivitatea de premiere a celor…