Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Căsătoria în Slovenia

1. Căsătorie la autoritățile slovene (un cetățean sloven cu un cetățean român):
 
Acte necesare pentru cetățeanul român:
- Pașaport sau carte de identitate națională, aflate în termen de valabilitate;
- Certificat de naștere (modelul actual, trilingv), apostilat conform Convenției de la Haga;
- Adeverință de stare civilă din România, apostilată și tradusă în limba slovenă;
- Certificat6 de cutumă (condițiile de formă și de fond pentru încheierea căsătoriei pentru cetățeni români);
- Sentință de divorț (dacă este cazul), apostilată și tradusă în limba slovenă.
 
 
2. Căsătorie la secția consulară a Ambasadei (doar cetățeni români, cel puțin unul dintre ei domiciliat sau rezident în R. Slovenia; autoritățile slovene nu recunosc căsătoriile propriilor cetățeni efectuate în oficii consulare sau misiuni diplomatice de pe teritoriul Sloveniei):
 
Acte necesare pentru viitorii soți (dosarul se depune cu 10 zile înainte de data oficierii căsătoriei):
- Pașapoarte sau cărți de identitate românești, aflate în termen de valabilitate;
- Certificate de naștere;
- Adeverință de stare civilă din România sau declarație pe propria răspundere privind starea civilă actuală;
- Sentință de divorț (dacă este cazul) sau un certificat cu mențiunea desfacerii căsătoriei anterioare;
- Certificate medicale prenupțiale, privind starea sănătății viitorilor soți, din care să rezulte clar dacă sunt sau nu sunt apți pentru a încheia căsătoria (valabile 14 zile de la data emiterii), apostilate și traduse în limba română; în general, medicii de familie sloveni refuză înscrierea pe certificate a mențiunii „apt/ă pentru căsătorie” 

 

ANUNȚ ZI NELUCRĂTOARE

20.01.2020

​ ○ Vă informăm că vineri, 24 ianuarie 2020, nu se lucrează cu publicul. …

Lansarea Președinției croate a Consiliului UE

16.01.2020

Miercuri, 16 ianuarie, ambasadorul Anton Niculescu a participat la evenimentul organizat de E.S. Boris Grigić, ambasadorul…

15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale

15.01.2020

Nicolae Iorga: A sărbători pe Eminescu, aceasta cuprinde datoria de a trăi o viaţă ca a lui: viaţa unui om care nu s-a…

Seară românească la Facultatea de Litere din Ljubljana

11.01.2020

Luni, 13 ianuarie 2020, cu prilejul Zilei limbilor romanice (Dan romanske jezike), ambasadorul Anton Niculescu și traducătoarea …