Înscriere acte emise de autorităţi străine

Certificatul de căsătorie

Misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României înregistrează actele și faptele de stare civilă privind pe cetățenii români, produse în străinătate, și eliberează certificate de stare civilă, în condițiile prevăzute de legislația română în vigoare. În acest sens Ambasada României la Ljubljana poate efectua înscrierea certificatelor de căsătorie slovene în registrele de stare civilă românești și eliberarea certificatului de căsătorie românesc pentru cetățenii români care s-au căsătorit la oficiul de stare civilă în Slovenia.
 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE ROMÂNESC:
 
 • Cerere de înscriere a certificatului de căsătorie în registrele de stare civilă românești (formularul se obține de la ambasadă)
 • Declarație că nu s-a mai solicitat înscrierea sau transcrierea în registrele de stare civil românești (formularul se obține de la ambasadă)
 • Declarație privitoare la numele purtat în căsătorie (formularul se obține de la ambasadă)
 • Declarație privitoare la existența /inexistența unei căsătorii anterioare (formularul se obține de la ambasadă)
 • Extrasul actului de căsătorie sloven model internațional (plurilingue) care nu trebuie să aibă aplicată apostila și nici nu trebuie tradus în limba română, sau extrasul actului de căsătorie sloven în limba slovenă eliberat de autoritatea locală slovenă competentă, legalizat cu apostila conform Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961 la prefectura locală (acesta se va traduce în limba română la ambasadă); se recomandă extrasul actului de căsătorie model internațional (plurilingue) care trebuie prezentat în original + 2 copii.
 • Certificatele de naștere ale soților – original + două copii;
 • Dovada de încetare a căsătoriei anterioare (dacă este cazul: sentința de divorț cu mențiunea “Definitivă și irevocabilă”, certificatul de naștere cu mențiunea de căsătorie și divorț, certificatul de divorț sau certificatul de căsătorie și de deces al fostului soț) - original + 2 copii;
 • Cărțile de identitate românești sau, în lipsa lor, pașapoartele însoțite de o declarație pe proprie răspundere privitoare la adresa de domiciliu exactă (în termen de valabilitate) – original + 2 copii.
 • Pentru căsătoriile încheiate după data de 1 oct. 2011, un certificat eliberat de autoritatea locală de  stare civilă slovenă unde a fost încheiată căsătoria, care precizează legea aleasă de soți pentru a reglementa efectele căsătoriei și regimul matrimonal ales (legea română, slovenă etc., regimul comunității legale, separației de bunuri, comunității convenționale etc.), sau, după caz, o convenţie matrimonială care să conţină o astfel de menţiune. Convenția matrimonală trebuie să fie autentificată. Pot fi acte doveditoare și extrase de registrul de stare civilă, în care se menționează expres legea aleasă de soți pentru reglementarea regimului matrimonial și regimul matrimonal ales. În cazul în care legea aleasă de soți este legea slovenă, adeverința eliberată de autoritățile locale slovene poate fi înlocuită printr-o declarație pe proprie răspundere dată la ambasadă.
 
NOTE:
1) Dosarul trebuie depus de ambii soți, cu excepția cazului în care în certificatul de căsătorie sloven are completate rubricile privitoare la numele purtat în căsătorie. Certificatul poate fi ridicat doar de unul dintre soți, cetățean român. Se recomandă ridicarea certfificatului de căsătorie în termen de o săptămână de la depunerea dosarului. În cazul în care petentul nu se prezintă în maxim trei luni de la depunere pentru ridicarea certificatului de căsătorie, acesta va fi trimis în România și se va putea ridica numai de la Direcția de Stare Civilă a Sectorului 1 București.
2) Traducerea certificatului sloven se poate realiza de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției din România (caz în care este nevoie de legalizarea semnăturii traducătorului) sau la consulat, caz în care nu mai este necesară altă legalizare;
3) În cazul în care unul dintre soți nu este cetățean român, certificatul de naștere al acestuia trebuie să fie tradus în limba româna;
 
NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE!
 
TAXELE CONSULARE ÎNCASATE PENTRU ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE SLOVEN ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNEȘTI
 
 • Pentru înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile slovene în registrele de stare civilă româneşti, în termen de până la 6 luni de la data căsătoriei - cu prezentarea extrasului actului de căsătorie sloven model internațional (plurilingue) sau extrasul actului de căsătorie sloven în limba slovenă cu traducere efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției din România și legalizată deja de un notar public din România sau de alt oficiu consular al României - 110 euro
 • Pentru înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile slovene în registrele de stare civilă româneşti, în termen de până la 6 luni de la data căsătoriei - cu prezentarea extrasului actului de căsătorie sloven în limba slovenă - traducere efectuată la oficiul consular - 155 euro;
 
 • Pentru înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile slovene în registrele de stare civilă româneşti, în termen de peste 6 luni de la data căsătoriei - cu prezentarea extrasului actului de căsătorie sloven model internațional (plurilingue) sau extrasul actului de căsătorie slovenîn limba slovenă cu traducere efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției din România și legalizată deja de un notar public din România sau de alt oficiu consular al României - 155 euro;
 • Pentru înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile slovene în actele de stare civilă româneşti, în termen de peste 6 luni de la data căsătoriei - cu prezentarea extrasului actului de căsătorie sloven în limba slovenă - traducere efectuată la oficiul consular - 200 euro.

Românce, absolvente Bled School of Management

06.12.2019

Vineri, 6 decembrie 2019, a avut loc ceremonia de absolvire a cursului Executive MBA, organizat de Școala de Management de la…

Ziua Națională a României

03.12.2019

Luni, 2 decembrie 2019, Ambasada României a organizat recepția dedicată Zilei Naționale a României. La evenimentul…

Degustare de vinuri la Koper

29.11.2019

Vineri, 29 noiembrie a.c., Consulatul Onorific al României de la Koper a organizat o sesiune de degustare de vinuri. Cu această …

Premierea investitorilor străini din Slovenia

28.11.2019

Marius Cristea, consilierul economic al ambasadei, a participat marți, 26 noiembrie 2019, la festivitatea de premiere a celor…