Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Certificatul de naştere

Certificate de naştere

Misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României înregistrează acte și fapte de stare civilă privind pe cetățenii români, produse în străinătate, și eliberează certifícate de stare civilă, în condițiile prevăzute de legislația română în vigoare. În acest sens, Ambasada României la Ljubljana poate efectua înscrierea certificatelor de naștere slovene în registrele de stare civilă românești și eliberarea certificatului de naștere românesc pentru copiii născuți în Slovenia.
 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE NAȘTERE ROMÂNESC:
 
  • Extrasul actului de naștere sloven model internațional (multilingv) FORMULE A – original + 2 copii;
  • Certificatele de naștere ale părinților – original + două copii;
  • Certificatul de casătorie românesc (pentru cei căsătoriți) – original + două copii;
  • Sentința de divorț românească (dacă unul dintre părinți este divorțat) cu mențiunea “Definitivă și irevocabilă” – original + două copii;
  • Cărțile de identitate românești sau, în lipsa lor, pașapoartele părinților (în termen de valabilitate) – original + două copii.
 
 
NOTE:
1) Dosarul poate fi depus de un singur părinte, cetățean român, care se va prezenta și la ridicarea certificatului de naștere. În cazul în care petentul nu se prezintă în maxim trei luni de la depunere pentru ridicarea certificatului de naștere, acesta va fi trimis în România și se va putea ridica numai de la Direcția de Stare Civilă a Sectorului 1 București.
2) NU este necesară prezența copilului la depunerea documentelor și nici la ridicarea certificatului;
3) Traducerea certificatului sloven se poate realiza de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției din România (caz în care este nevoie de legalizarea semnăturii traducătorului) sau la ambasadă, caz în care nu mai este necesară altă legalizare;
4) În cazul în care unul dintre părinți nu este cetățean român, certificatul de naștere al acestuia trebuie să fie tradus în limba română;
5) Dacă părinții sunt căsătoriți în străinătate, este obligatorie transcrierea /înscrierea căsătoriei în registrele de stare civilă românești înainte sau concomitent cu solicitarea înscrierii certificatului de naștere pentru minor.
 
NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE!
 
În cazul copiilor născuți înainte de 1 ianuarie 2004, pentru care ambasada nu dispune de coduri numerice personale, părintele va face solicitare de acordare a unui CNP pe certificatul de naștere, serviciul de procurare a acestuia fiind efectuat după încasarea taxei consulare aferente. Pentru copiii născuți după 1 ianuarie 2004, acest serviciu este inclus în taxa de înscriere.
 
TAXELE CONSULARE ÎNCASATE PENTRU ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAȘTERE SLOVEN ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNEȘTI:
 
  • Pentru înscrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile slovene în registrele de stare civilă româneşti, în termen de până la 6 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile slovene - cu prezentarea extrasului actului de naștere sloven model internațional sau extrasul actului de naștere în limba slovenă cu traducere efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției din România și legalizată deja de un notar public din România sau de altă misiune diplomatică sau oficiu consular ale României - gratuit;

 

  • Pentru înscrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile slovene în registrele de stare civil româneşti, în termen de până la 6 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile slovene - cu prezentarea extrasului actului de naștere în limba slovenă - traducere efectuată la ambasadă - înscrierea actului gratuit + 50 euro taxe pentru efectuarea traducerii certificatului sloven;

 

  • Pentru înscrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile slovene în registrele de stare civilă româneşti, în termen de peste 6 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile slovene - cu prezentarea extrasului actului de naștere sloven model internațional sau extrasul actului de naștere în limba slovenă cu traducere efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției din România și legalizată deja de un notar public din România sau de altă misiune diplomatică sau oficiu consular ale României – 155 euro

 

  • Pentru înscrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile slovene în actele de stare civilă româneşti, în termen de peste 6 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile slovene - cu prezentarea extrasului actului de naștere în limba slovenă - traducere efectuată la ambasadă - 200 euro

 

  • Obținerea codului numeric personal din România pentru persoanele născute înainte de 1 ianuarie 2004 – 35 euro.

ANUNȚ ZI NELUCRĂTOARE

20.01.2020

​ ○ Vă informăm că vineri, 24 ianuarie 2020, nu se lucrează cu publicul. …

Lansarea Președinției croate a Consiliului UE

16.01.2020

Miercuri, 16 ianuarie, ambasadorul Anton Niculescu a participat la evenimentul organizat de E.S. Boris Grigić, ambasadorul…

15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale

15.01.2020

Nicolae Iorga: A sărbători pe Eminescu, aceasta cuprinde datoria de a trăi o viaţă ca a lui: viaţa unui om care nu s-a…

Seară românească la Facultatea de Litere din Ljubljana

11.01.2020

Luni, 13 ianuarie 2020, cu prilejul Zilei limbilor romanice (Dan romanske jezike), ambasadorul Anton Niculescu și traducătoarea …